Zu Inhalt springen
Mehr als 40 % großer Rabatt für die Marke DonosHome bei AMAZON, bitte suchen Sie bei AMAZON nach „DonosHome“!
More discount for DonosHome brand on AMAZON, please search "DonosHome" on AMAZON!
Vanlig OBD2-kod, P0442 BUICK-kod: Betydelse, Orsaker och Symtom | SE - DonosHome - OBD2 scanner,Battery tester,tuning,Car Ambient Lighting

Vanlig OBD2-kod, P0442 BUICK-kod: Betydelse, Orsaker och Symtom | SE

P0442: Upptäckt av Läckage i Emissionskontrollsystemet (små läckage)

Möjliga Symtom för P0442 från BUICK: Motorlampan PÅ (eller Lampan för Snart Service av Motorn), Eventuellt en märkbar bränslelukt på grund av frigörande av bränslevapen.

Möjliga Orsaker till P0442 från BUICK: Saknad eller löst bränslelock, Felaktig användning av bränslefyllningslocket, Bränslefyllningslocket förblir öppet eller stänger inte, Främmande material fastnat i bränslefyllningslocket, Läckage i EVAP-canistern eller bränsletanken, Läckande EVAP-systemslang, Läckande bränsletank.

Beskrivning av P0442 från BUICK: Powertrain Control Module (PCM) testar Emissionskontrollsystemet (EVAP) för följande förhållanden: - Stora och små läckage - Överflödigt vakuum - Purgflöde under icke-kommande förhållanden - Fel på bränslenivå- och bränsletryckssensorer - Fel på EVAP-purg- och ventilventil

PCM övervakar bränsletanktrycksensorn för att bestämma nivån av vakuum/tryck i EVAP-systemet. När villkoren är uppfyllda, ger PCM instruktioner för att aktivera både EVAP-purgventilen och EVAP-ventilventilen för att applicera vakuum på EVAP-systemet. När systemet har nått en förbestämd nivå av vakuum, stänger PCM av EVAP-purgventilen.

Detta test verifierar om ett vakuum kan uppnås i EVAP-systemet. Oförmågan att utveckla ett vakuum kan bero på en stor läcka eller en begränsning.

DonosHome OBD2 Scanner DTC Lookup-funktion: Snabbt och Enkelt Vill du kontrollera de specifika definitionerna av Diagnostiska Felkoder (DTC) med DonosHome OBD2 Scanner? Följ dessa steg:

  1. Gå till huvudmenyn och välj DTC Lookup; tryck på OK.
  2. Använd R & L-pilarna för att ändra ingången, U & D-pilarna för att ändra värdet.
  3. Tryck på OK för att bekräfta och ESC för att avsluta. Betydelsen av DTC visas.

Vorheriger Artikel Understanding OBDII Codes: Decoding P0442 GMC for Evaporative Emission System Issues
Nächster Artikel Powszechny Kod OBD2, Kod P0442 od BUICK: Znaczenie, Przyczyny i Objawy | PL

Einen Kommentar hinterlassen

Kommentare müssen genehmigt werden, bevor sie erscheinen

* Erforderliche Felder

Subcribe

Invite to subscribe to our latest promotion, technical sharing, industry articles or cases

Produkte vergleichen

{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}

Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus

Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus

Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus

Vergleichen